احمد ذوالقدری

کارآفرین
مخترع - محقق و طرح اندیش
كارشناس ارشد (خبره ) مستقل وغير وابسته , با دست يافته هاي 4 مورد دكترين (تِزوَنوآوري) درامر تشخيص و تعيين خسارات و بازيافت
از جمله انجام قريب سيصد مورد كارهای كارشناسي .Survey & Adjust دکترای مدیریت مهندسی .

درباره من

 • نام و نام خانوادگی: احمد ذوالقدری
 • تاریخ تولد: 1 بهمن 1321
 • آدرس: تهران خیابان میرداماد میدان مادر خیابان وزیری پور بالاتر از میدان جوانان پلاک 8 طبقه دوم واحد 6 ایران
 • ملیت: ایرانی
 • شماره موبایل:
  1181432 0912 (0098)
 • ایمیل:
  Ahmad.Zolghadri@yahoo.com

دکترین‌

1. دکترین کارشناسی درانجام مراحل سه گانه ( کارشناسی ، بازیابی و تعدیل خسارات ) درمورد کشتی ایران میزان به درخواست P&I Club لندن و كشتيراني جمهوري اسلامي
2. دکترین کارشناسی درانجام مراحل تشخیص ، بازیافت ، جدا سازی و تعیین نهایی خسارت درمورد کالای فله کشتی YAEIZA به درخواست سازمان ملل و بیمه لویدز و پي اند آي كلاب لندن.
3. دکترین کارشناسی درانجام تشخیص و تعیین وضعیت نهایی خسارات کالای کشتی Pacific که پرونده آن درداوری بین ا لمللی برا ساس ا ستدلالات و کارشناسی انجام شده قضاوت گردید
4. دکترین کارشناسی(تشخيص و تعيين ) درمورد محموله کشتی Sarita-L که منجربه توقیف و حراج کشتی
گرديد
توضيح دكترين : اثبات ادعاي توان علمي – تخصصي در امر به ثمر رسانيدن كارشناسيهائي كه ساير كارشناسان ايراني و بين المللي ذیربط قادر به انجام آنها نبوده اند
.

دکترا‌

ارزشیابی سوابق مدیریتی – مهندسی و تایید پذیرش دکترای مدیریت مهندسی توسط دانشگاه INTER Pacific آمریکا وگذراندن دوران دکترا با اخذ مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی .

مواردتخصصي‌ ـ تجربي‌

1. كارشناسِ خبرۀ تشخیص و تعیین خسارات (Senior Surveyor-Adjuster) با سوابق‌ كارهاي ‌ خاص‌ دراجراي عمليات‌ كارشناسي‌ خسارات‌ كالا وكشتي‌ بخصوص‌ درط‌ول‌ هشت سال جنگ‌ ايران‌ وعراق‌درخليج‌ فارس‌ و دریای خزر با حصول صد ها ميليون‌ دلار اثبات‌ ادله كه مواردی از اظهار نظر های آ ن در داوري‌ بين المللی (The London international Arbitration ) ملاك رسيدگيها و قضاوت قرارگرفته‌ اسـت‌ و در مواردي‌ ،كارهاي‌ غيرممكن‌ اعلام‌ شده‌از سوي كارشناسان داخلي و سازمانهاي كارشناسي بين المللي ذیربط را با موفقيت كامل‌ انجام‌ داده‌ ا ست ( دکترین کارشنا سی کالا)
2. مهندس‌ نجات‌ در دريا ، باانجام‌ موارد مختلفي‌ازنجات‌ درخليج‌فارس‌ كه ‌به درخواست‌اشخـاص‌ ذيربط‌ ازجملـه
‌(London Salvage Association) با موفقيت صورت‌ پذيرفته‌است ‌.
3. مهندسي‌ ـ ط‌راحي‌ و ساخت‌ دستگاههای سیستماتیک عمليات كارشناسي همزمان با اجراي پروژه ها به عنوان طرح انديش- سازنده و مجري
4. تعيين‌ كننده‌ خسارات‌ (Loss Adjuster)
5. متخصص‌ و مبتكر در امر تقليل‌ خسارات‌ كالا و بازيافت (Recovery Expert) ‌ .
6- تعيين‌ كننده‌ ميزان‌ كالاي‌ فله , مايع و جامد دركشتيها (Draft and Ulage Surveyor)
7-(متخصص‌ بـيمه‌ و مط‌لع‌ درامورحقوقـي‌ دريـائي‌ و حمـل‌ و نقـل (مشـاور حقوقـي‌ بيمـه‌

موارد اجتماعي

شاعرو نویسنده دررشته ‌هاي‌ ادبي‌،اقتصادي و همكاري با مطبوعات به عنوان نويسنده و خبر نگار تا سال1350با تخلص (الف – آذين )نویسنده کتاب( میدانستم که تو می آیی ) و ( دفترعشق )
1- عضو هيئت علمي دانشکدۀفنی دانشگاه‌تهران در سا لهـاي‌ 67-1366 دربرگزاري‌ كنگره‌ ملي صنايع‌ غذايي‌
2- سخنران مبتكركنگره ‌فني‌ ـ تخصصي‌مصالح‌ساختماني‌دربرگزاري‌ سومين‌ نمايشگاه‌ بين‌المللي‌ مصا لح‌ ساختماني‌ تهران‌ درمبحث‌ نوآوريها
3- اولین مدرس ایرانی علوم کارشناسی (Survey & Adjust) به داشجویان علوم دریائی روسیه شوروی اعزامی بر روی کشتیهای سورموفسکی و بالتیسکی در بندر انزلی - سال1366 به عنوان کارشناس مستقل سازمان بین المللی کتکنای – سوئیس با برگذاری کارگاههای آموزشی در جریان انجام کارشناسیها.
4- منتخب‌وزارت صنايع‌ بعنوان‌ يكي‌ازمديران‌ شايسته وكارآفرين صنعت در اولين گزينش كارآفرينان صنعت كشور
5- رشته‌ ورزشي‌ ـ سواركاري‌ و پرش‌ بااسـب‌ باسـوابق شركت‌ درمسـابقـات قهرماني‌كشور
6- عضوانجمن مخترعين كشور و عضو تعاوني پژوهش در علوم و تكنولژي ايران
7- عضو انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن
8- عضو توانمندان وزارت نفت در زمرة توانمندان منتخب صنعت نفت كشور براي درج در كتاب تاريخ صدمين سال صنعت نفت ايران
9- عضو انجمن حمایت از نخبگان کشور
10- عضو انستیتو علوم مواد و تکنولوژی- مهندسی مالزی IMM
11- عضو سازمان مهندسی ملی خوردگی بین المللی NACE
12- انجام كنفرانسهاي علمي تخصصي به دعوت سازمانهاي مختلف بخصوص توابع وزارت نفت در مورد مسايل خوردگي و روشهاي محافظت از سازه هاي صنعتي و سرمايه هاي ملي با تایید وزیر صنعت و معدن .
13- ارائه دهندۀ یک طرح جهت پاکسازی آلودگیهای نفتی حادث شده در خلیج مکزیک بر اساس دو سیستم آبی و خشکی ساحلی به ریاست محیط زیست ایالت لوییزیانا و شرکت ( British Petroleum ( B.P
14- ارائه دهندۀ یک طرح جهت بازیافت آوارخانه هاوتثبیت آلودگیهای اتمی نیروگاه فوکوشیما دایچی ژاپن.
15- ارائه دهندۀ طرح ساخت خانه های پیش ساخته درجا ومقاوم در مقابل تبادل انرژی برای آوارگان سوری به نمایندۀ سازمان ملل و سفارت ترکیه در ایران.

مواردتخصصي‌ ـ تجربي‌

 • كارشناسِ خبرۀ تشخیص و تعیین خسارات (Surveyor-Adjuster)
 • مهندس‌ نجات‌ در دريا
 • تعيين‌ كننده‌ ميزان‌ كالاي‌ فله مايع و جامد دركشتيها
 • تعيين‌ كننده‌ خسارات‌
 • مهندسي‌ ـ ط‌راحي‌ و ساخت‌ دستگاههای سیستماتیک عمليات كارشناسي
 • متخصص‌ و مبتكر در امر تقليل‌ خسارات‌ كالا و بازيافت
 • متخصص‌ بـيمه‌ و مط‌لع‌ درامورحقوقـي‌ دريـائي‌ و حمـل‌ و نقـل)

مناجات


مقدمه کتاب شعر دفتر عشق
(شعر و گفتار از الف آذین)

ریزومه

تجربیات

 • 1347-1359

  نمايندگي‌كل‌ بيمه ملي

  كسب عنوان نمايندگي‌كل‌ بيمه ملي ‌در استان خوزستان‌ ازسال‌ 1347 تا سال‌ 1359مقارن با وقوع جنگ ايران و عراقسس

 • 1350-1357

  كارشناس‌ غير وابسته‌ در انجام‌ امور مختلفه‌ خسارات‌

  كارشناس‌ غير وابسته‌ در انجام‌ امور مختلفه‌ خسارات‌ مورد دعوت سازمانهاي ايراني و خارجي و مؤسسات بين الملل ذیربط در امور خدمات کارشناسی کالا و کشتی از سال 1350 تا سال 1357 مقارن با انقلاب .

 • 1359-1362

  كارشناس ارشدكالاي‌ گروه‌ كارشناسان ‌ايران
  (‌ I.G.S.)

  عضو مؤسس وكارشناس ارشدكالاي‌ گروه‌ كارشناسان ‌ايران(‌ I.G.S.) درسالهـاي‌ 1359لغايت‌ 1362

 • 1362-1367

  كارشناس‌ ارشد مؤسسه‌كارشناسي‌،بازيابي‌ و تعديل‌ خسارات

  مؤسس‌و كارشناس‌ ارشد مؤسسه‌كارشناسي‌،بازيابي‌ و تعديل‌ خسارات ( S.R.A.) مورد دعوت‌ سازمانهـای بين‌ المللي‌ كارشناسـي‌ و متقاضياني‌ چون‌ لويـدز وسازمان‌ ملل‌ و سازمانهاي اقتصادي دولتی كشور تا سال1367

 • 1364

  نجات گونه گیاهی باریجه

  انجام كار تحقيقاتي درمورد صمغ و گياه باريجه كه منتج به نجات حيات اين گياه داروئي در كشورگرديد .

 • 1362-1366

  مهندس‌ نجات ومديرفنی شركت‌ ايران‌ نجات‌

  6- مهندس‌ نجات ومديرفنی شركت‌ ايران‌ نجات‌ درسالهاي‌ 1362 تا 1366 با حصول توفيقاتي در امر نجات كشتيها در خليج فارس .مورد دعوت سالویج اسوسیشن لندن بعنوان تنها سالویور ایرانی تایید شده در خلیج فارس.

 • 1388 - 1393

  و مدیر عامل شرکت PETRO CHEM COAT مالزی

  و مدیر عامل شرکت PETRO CHEM COAT مالزی از سال 1388 تا سال 1393

 • 1388 - اکنون

  موسس - مديرعامل و رئیس هیئت مدیره شركت‌ صنعتي‌ بازرگاني‌ ساروج بن پی

  مديرعامل‌ ورئيس‌ هيئت‌ مديره‌ شركت‌ صنعتي‌ بازرگاني‌ ساروج‌ بن‌ پی ازسال‌ 1368 تا سال 1388
  رئیس هیئت مدیره شرکت ساروج بن پی از سال 1388 تا کنون

اختراعات

اختراع تعمیرات سازه های بتنی سدها باروش تولید و اجرای پلیمرهای خاص و سیستمهای ابداعي
100%
دانش‌ فني‌ ساخت‌ آجرهاي‌ بدون‌ پخت‌ ازخاكهاي‌ غيركشاورزي
100%
مبتكرساخت‌ مصالح‌ ساختماني‌ و نوآوريها به‌تائيد وزارت‌ صنايع درامربازسازي‌ مناط‌ق‌ زلزله‌زده‌ شمال‌ ايران
100%
مبتكر تثبيت‌ لای سنگ‌بريها و حفظ‌ محيط‌ زيست‌ از آلودگيهاي‌ ‌با دريافت تقدير نامه از سازمان حفاظت محيط زيست
100%
دانش‌ فنی ساخـت‌ موارد مختلف‌ پليمر پـلي‌اورتـان‌ تحـت‌ نـام (Sarothane-SBP Cold glaze) جهت‌ مصارف‌ صنعتي‌ ضدخورندگي‌ فلزات‌ وكاربريهاي گوناگون.
100%
دانش‌ فني‌ ساخت‌ لاستيـك‌ سيــال‌ دركاربريهـاي‌ مختلفـه‌ ازجمله‌ عايق‌ جريانات‌ برق از جنس PUR ‌
100%
مبتكر تثبيـت‌ پرليـت جهـت‌ ساخـت‌ بناهاي‌ سبك‌ و مقاوم‌ باخـواص‌ تحمل زلزله ‌هاي‌ شديد
100%
مخترع دستگاهها و روش پوشش پايلهاي دريايي درنواحي Splash Zone و زيرآب(منتشر شده در آمریکا
100%
اختراع ساخت جليقه هاي ضدگلوله و ديواره هاي حايل مقاوم در مقابل انفجار(در دست پژوهش و آزمایش )
80%
اختراع روش آبياري رطوبتي هوشمند
100%
اختراع حفره گیرهای زیرآب درياچه سدها
100%
ساخت سلولهای ا لکترولیز از پليمر PUR مسلح و کانکریتی – کامپوزیتی
100%
اختراع تعمیرات سازه های بتنی سدها باروش تولید و اجرای پلیمرهای خاص و سیستمهای ابداعي
100%
سازنده و مجری بتن پلیمر درجریان ترمیم و تعمیر بتنهای صدمه دیده سازه های تحت بار سنگین
100%
مبتکر - پژوهشگر و مجری پوششهای حفاظت سطحی و عمقی بتن درجریان تعمیر و ترمیم اپرونهاي بتنی فرودگاهها
100%
دانش‌ فني‌ ساخت‌ امولسيونِ قير با توان شكست سريع منتشر شده در امریکا جهت مصالح ساختمان.
100%
فناوری ساخت پرلیت بلوک امولسیونی – پلیمری در کاربرد حفظ انرژی خطوط لوله – مبدلهای حرارتی و ساختمانها وامور مشابه ، اختراع اظهار شده .
100%
ابداع نوعی پوشش پلیمری با حدود40% صرفه جویی در انرژی مصرفی ساختمانها
100%
ساخت نوع جدیدی از پلیمر Polyurethane-Epoxy با استفاده از لعاب سرد و اپوکسی
100%
ابداع روش تعمیر و رفع نقص سازه های بتنی فاضلابی درون سرویس (طرح تحقيقاتي آكادميك دانشگاه امير كبير)
100%
ساخت نوعی پلیمر پوشش شمعهای دریائی با توان مقاومت در مقابل کوبش و لرزش جایگذاری در بستر دریا

100%
ساخت پلیمر Poly Glass برای مقاومتهای خاص درمقابل گازهای خورنده
100%
ساخت نوعی پلیمر دو جزئی سرد اجراء بجای گرم اجراء در صنایع ضد خوردگی خشکی و دریائی
100%
ساخت پرکنندۀ پلیمری درز های انبساط سرد اجراء برای اپرونهای فرودگاهها و ساختمانها و کف سالنها
100%

in progress

پروژه ها

image

Dams Refloating Stracture stabilizing

image

Apron Repaiting Technology (Patented)

image

Power Plants

image

Kave Industrial Group-Methanol Site

image

offshore Coating

image

Kave Soda

image

Oil,Gas,Petrochemical

image

Portfolio Title

50

سال تجربه

300

کارشناسی - بازیابی و تعدیل خسارات

52

مدیریت مهندسی

22

اختراعات

با من در تماس باشید

منتظر دریافت پیغام های شما هستم
آدرس تهران خیابان میرداماد میدان مادر خیابان وزیری پور بالاتر از میدان جوانان پلاک 8 طبقه دوم واحد 6
ایران
تلفن 09121181432 (0098)
02122224842 (0098)